Trang chủ Bất Động Sản 1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr
1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr
1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr
1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr
1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr
1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr

1 hec 1 cao su 8 năm chưa cạo tại tân khai 1 tỷ 400tr

1 hec 1 cao su 8 năm mới bắt đầu cạo. Cây to đẹp. Mỗi ngày 100kg mủ. Gần cầu bà hô tân khai hớn quản bình phước.

Khu vực

icon Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chia sẻ

Báo tin vi phạm