Trang chủ Bất Động Sản Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc
Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc
Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc
Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc
Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc

Bán đất xã An Lập giá 1tỷ150tr dt 8*42*100tc

✍ ĐẤ𝐓 𝐀𝐍 𝐋Ậ𝐏 – 𝐃Ầ𝐔 𝐓𝐈Ế𝐍𝐆

📌 𝐌ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐧𝐡ự𝐚 – 𝐜á𝐜𝐡 𝐃𝐓 𝟕𝟒𝟖 𝟏𝟎𝟎𝐦,
📌 𝐃𝐢ệ𝐧 𝐭í𝐜𝐡 : 𝟖 𝐗 𝟒𝟐 𝐭𝐜𝟏𝟎𝟎, 𝐭𝐝𝐭 𝟑𝟑𝟐𝐦𝟐
📌𝐊𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 𝐝â𝐧 𝐜ư đô𝐧𝐠 đú𝐜 𝐜ó 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐜ô𝐧𝐠 𝐧𝐡â𝐧 𝐯à 𝐱í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩

⚔𝐇à𝐧𝐠 𝐧𝐠ộ𝐩 𝐝ị𝐜𝐡 𝐧ê𝐧 𝐠𝐢á 𝐜ự𝐜 𝐭ố𝐭, 𝐛𝐚𝐨 𝐥ờ𝐢
💰 𝟏 𝐭ỷ 𝟏𝟓𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮
📲 0798261261

Khu vực

icon Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chia sẻ

Báo tin vi phạm