Trang chủ Việc làm Công ty CVK vina cân tuyển gấp 500cong nhân
Công ty CVK vina cân tuyển gấp 500cong nhân

Công ty CVK vina cân tuyển gấp 500cong nhân

Công ty CVK vina cân tuyển gấp 500cong nhân phổ thông tuổi từ 18/40voi mức lương và hỗ trợ cao nhất khu vực lương cơ bản 4.600 hỗ trợ và chuyên cần 1.800
thưởng cuối năm một tháng rưỡi lương tháng. Mười ba còn trân trừ gì nữa các bạn các cô

Khu vực

icon Xã Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Bình Phước

Chia sẻ

Báo tin vi phạm