Trang chủ Chia sẽ kinh nghiệm Dự Báo Thị Trường BDS Sau Dịch.

Dự Báo Thị Trường BDS Sau Dịch.

  • Nếu ngân hàng tiếp tục in tiền và bơm tiền vào nền kinh tế. (Thông qua các gói kích thích kinh tế. Tăng chi tiêu chính phủ. Gói cứu trợ…) Thì thị trường bds sẽ ngày càng sôi động và giá bds sẽ tăng cao vì: Giá cả hàng hoá = Tổng lượng tiền mặt và tín dụng / Tổng hàng hoá.Tổng hàng hoá không tăng nhiều.( Quỹ đất dần hết, các dự án mới khó triển khai) Trong khi đó Tổng lượng tiền mặt tăng cao. Sẽ làm cho giá cả được đẩy lên. Trong giai đoạn bơm tiền. Dòng tiền được chảy mạnh vào chứng khoán và bất động sản. 2 loại tài sản này cũng là loại tài sản mà giới nhà giàu thường nắm giữ nhiều nhất. Bởi thế mà khi nhà nước bơm tiền, họ sẽ là người được hưởng nhiều nhất. Và lý giải tại sao họ lại ngày càng giàu có.

Đây là lượng tiền mà ngân hàng fed đã in thêm. Chỉ từ 2020 – 2021 Fed đã in thêm 4.000 tỷ. Bằng tổng của 10 năm trước đó. Đó là lý do vì sao nhà đất ở Mỹ lại tăng cao.

Dĩ nhiên vấn đề khi nào thì kiểm soát được dịch thì câu trả lời vẫn đang ở phía trước.

Sau khi thị trường bds nóng sốt nhà nước chắc chắn sẽ can thiệp bằng các chính sách có thể là đánh thuế bds hoặc siết chặt tiến dụng vào bds.

Hoàng Hoa.