Trang chủ Chia sẽ kinh nghiệm Thủ tục đòi lại tiền đặt cọc khi mua đất?

Thủ tục đòi lại tiền đặt cọc khi mua đất?

Thứ nhất: Về việc đặt cọc của bạn cho chủ đất.

Căn cứ theo Bộ luật dân sự năm 2015 quy định Điều 117 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Quy định về đặt cọc trong BLDS 2015 tại  Điều 328 Bộ Luật Dân Sự 2015.

Thứ 2: theo Điều 26 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Theo Điều 26 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự quy định về Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bạn có thể làm đơn khởi kiện bên bán đất lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bên bán đất đang cư trú, làm việc để giải quyết. Ngoài ra, kèm theo đơn khởi kiện thì bạn phải nộp kèm theo các bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ như hợp đồng mua bán đất, biên bản giao nhận tiền đặt cọc giữa hai bên.

Thứ 3. Có các dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…

Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả, không đúng với sự thật nhưng làm cho người bị lừa dối tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (hợp đồng) bằng hành động, bằng hình ảnh…hoặc kết hợp bằng nhiều cách thức khác nhau. 

Như vậy, nếu trong hợp đồng đặt cọc có những thông tin, nội dung không đúng sự thật thì bạn có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an, viện kiểm sát nơi bạn xảy ra vụ việc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thùy Linh.