Trang chủ Bất Động Sản
Tất cả Cá nhân Bán chuyên

Bán đất xã Tân Bình giá 120tr/m dt 6×30×60tc

iconXã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Trang Bđs Tây Ninh


Bán nhà xã Trường Đông giá 600tr dt 5×20×30mv tc

iconXã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Ngoc Tran


Bán nhà phường Ninh Thạnh giá 1tỷ400 dt 4×22×60mv tc

iconPhường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Lucky Nguyen


Bán nhà phường 4 giá 1tỷ650 dt 8,5×16×120mv tc

iconPhường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Lucky Nguyen


Bán đất phường 1 giá 199tr/m dt 10×30×100mv tc

iconPhường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Thiên Thời


Bán nhà phường Ninh Thạnh giá 6tỷ500 dt 9,9×42×305tc

iconPhường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Ngô Gia Hạo


Bán đất phường Ninh Thạnh giá 700tr dt 5,8×15×tc hết đất

iconPhường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Le Huy Phong


Bán nhà xã Trường Đông giá 130tr/m dt 27×22×300mv tc

iconXã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Lucky Nguyen


Bán đất xã Trường Hoà giá 1tỷ dt 1công6

iconXã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Thai Le


Bán nhà phường Long Thành Bắc giá 2tỷ8 dt 10×20

iconXã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Lucky Nguyen


Bán nhà phường Long Thành Trung giá 2tỷ500 dt 4×27×60mv tc

iconXã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Tuấn Anh Nhà Đất


Bán nhà phường Ninh Thạnh giá 1tỷ150 dt 4,77×30×full tc

iconPhường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Đăng ngày: 06/12/2023

Loan Pham


/ 3688