Trang chủ Bất Động Sản
Tất cả Cá nhân Bán chuyên

Bán đất xã Thanh Lương giá 820tr dt 1sào

iconXã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Thúy Diễm


Bán đất xã Thanh Phú giá 580tr dt 1sào

iconXã Thanh Phú, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Thúy Diễm


Bán đất ấp Thanh Thịnh xã Thanh Lương giá 620tr dt 1sào

iconXã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Bđs Thúy Diễm


Bán đất xã Nha Bích giá 800tr dt 5×50

iconXã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Minh Đuc


Bán đất tt Tân Khai giá 1tỷ500 dt 6×53×100tc

iconThị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Đại Phát


Bán đất phường An Lộc giá 597tr dt 5×31×50tc

iconPhường An Lộc, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Hoa Trắng


Bán đất phường Hưng Chiến giá 700tr dt 6×75

iconPhường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Đạt Phát


Bán đất xã Thanh Lương giá 400tr dt 5×42×50tc

iconXã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Văm Long


Bán đất phường Hưng Chiến giá 895tr dt 5×45×40tc

iconPhường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Minh Trần


Bán đất xã Thanh Phú giá 490tr dt 5×50×50tc

iconXã Thanh Phú, Thị xã Bình Long, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Trần Thị Huyền


Bán đất xã Lộc Tấn giá 1tỷ3 dt 10×22×100tc

iconXã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Cua Đồng


Bán đất ấp Hiệp Tâm xã Lộc Hiệp giá 80tr/m dt 80×129×400tc

iconXã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Đăng ngày: 16/05/2022

Nguyễn Hằng