Trang chủ Bất Động Sản
Tất cả Cá nhân Bán chuyên

Bán đất xã Tân Thành dt 10*60*100tc giá 3tỷ

iconXã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Đức Hùng


Bán đất xã Tân Thành dt 15*172*100tc giá 750tr

iconXã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Hoà Gin


Bán đất Thị trấn Thanh Bình dt 40*82*100tc giá 35tr/m

iconThị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Quý Vương


Bán đất xã Đa Kia dt 25*71*100tc giá 35tr/m

iconXã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Ngọc Bích


Bán đất xã Tân Tiến dt 10*40*100tc giá 420tr

iconXã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Yến Cao


Bán đất xã Tân Thành dt 6*29*100tc giá 200tr

iconXã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Mai Thảo


Bán đất xã An Khương giá 199tr dt 5×40×100tc

iconXã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Đoàn An


Bán đất xã Minh Tâm giá 250tr dt 5×54

iconXã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Đoàn An


Bán đất xã An Phú giá 349tr dt 1sào

iconXã An Phú, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Đoàn An


Bán đất tt Tân Khai giá 920tr dt 15×42×150tc

iconThị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Đoàn An


Bán đất tt Tân Khai giá 1tỷ150 dt 13,46×63×50tc

iconThị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Lan Thảo


Bán đất xã Thanh Bình giá 1tỷ6 dt 5×60×200tc

iconXã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Đăng ngày: 11/11/2023

Thiên Thanh


/ 3655