Trang chủ Việc làm TUyển Kỹ sư cơ khí làm việc tại KCN ĐỒng Xoài I, ấp 4, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước. lương từ 15 đến 20 triệu
TUyển Kỹ sư cơ khí làm việc tại KCN ĐỒng Xoài I, ấp 4, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước. lương từ 15 đến 20 triệu
TUyển Kỹ sư cơ khí làm việc tại KCN ĐỒng Xoài I, ấp 4, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước. lương từ 15 đến 20 triệu

TUyển Kỹ sư cơ khí làm việc tại KCN ĐỒng Xoài I, ấp 4, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước. lương từ 15 đến 20 triệu

cần 1 kỹ sư cơ khí phụ trách kỹ thuật, thiên về cơ khí sữa chữa, bảo trì. lương hấp dẫn

Khu vực

icon Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Chia sẻ

Báo tin vi phạm